Fuldbrugsprøve

Træning til "FULDBRUGSPRØVEN"


Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund, der på baggrund af to dages afprøvning inden for hovedområderne

SKOVARBEJDE, VANDARBEJDE og MARKARBEJDE har mulighed for at dokumentere sit værd som alsidig stående jagthund.


Prøven er tilrettelagt sådan, at den i videst muligt omfang viser en veldresseret, alsidig og nervefast stående jagthunds praktiske færdigheder.


En præmiering på fuldbrugsprøve viser, at hunden har de fornødne evner og har modtaget den fornødne dressur til at være en stabil og effektiv hjælper i forbindelse med praktisk jagtudøvelse, hvilket kan medvirke til at vejlede specialklubberne i deres avlsarbejde.


Afprøvningen omfatter følgende tre hovedområder:

  • SKOVARBEJDE
  • VANDARBEJDE
  • MARKARBEJDE